Povzetek dejstev - Zdravniki, ki predpisujejo zdravila v bolnišnicah

ključna sporočila informativno gradivo komplet informativnega gradiva

Povzetek dejstev o pojavu in naraščanju odpornosti proti antibiotikom v zdravstvenih zavodih ter načinih za spopadanje s tem pojavom.

Related content

Data

Komplet informativnega gradiva za predpisovanje antibiotikov v bolnišnicah

nabor komunikacijskih orodij

Glavna ciljna javnost so predpisovalci antibiotikov v bolnišnicah. Sekundarna javnost so direktorji bolnišnic in deloma tudi farmacevti v bolnišnicah ter farmacevtski odbori/odbori za usmerjanje uporabe antibiotikov.