Ključna sporočila za infektologe

informativno gradivo ključna sporočila komplet informativnega gradiva

Naloge

1.    Vaše naloge v zvezi z izboljšanjem rabe antibiotikov so [31,56,68,71,83]:
a)    sodelovanje v skupini za nadzor nad rabo antibiotikov kot njen ključni član;
b)    sodelovanje z bolnišničnim farmacevtom in kliničnim mikrobiologom pri izvajanju programa za nadzor nad rabo antibiotikov;
c)    posvetovanje z zdravniki, ki predpisujejo zdravila v bolnišnici, in posredovanje povratnih informacij, da se zagotovi kakovost predpisovanja antibiotikov;
d)    izobraževanje zdravnikov, ki predpisujejo zdravila v bolnišnici, o tem, kako diagnosticirati in zdraviti pogoste okužbe, ter o načelih nadzora nad rabo antibiotikov; 
e)    izvajanje z dokazi podprtih bolnišničnih smernic za rabo antibiotikov pri pogostih okužbah in kirurški profilaksi;
f)    izmenjavanje informacij o lokalnih mikrobioloških vzorcih in vzorcih odpornosti proti antibiotikom ter
g)    vodenje bolnišničnega kataloga antibiotikov (npr. seznama razpoložljivih zdravil za zdravnike, ki predpisujejo zdravila).

Na katerih področjih lahko delujete oziroma sodelujete?

2.    Podpirajte razvoj in izvajanje programa za nadzor nad rabo antibiotikov v vaši organizaciji [69].

3.    Spodbujajte lokalne smernice o zdravljenju okužb in rabi antibiotikov. Te bi morale biti pravočasno in zagotovo na voljo vsem izvajalcem zdravstvenih storitev [56,69].

4.    Na podlagi smernic, podprtih z dokazi, preverjajte, ali se pri predpisovanju antibiotikov upoštevajo protokoli za zdravljenje z njimi. Če ugotovite, da je zdravstveni delavec v bolnišnici ali zdravstveni ustanovi kršil smernice oziroma protokole, ga vprašajte, zakaj je tako ravnal, in mu pomagajte razumeti, kaj dela narobe [69] [strokovno usklajeno].

5.    Zdravnikom, ki predpisujejo zdravila, zagotovite povratne informacije in nasvete o diagnostični oceni ter zdravljenju nalezljivih bolezni [83].

6.    Redno usposabljajte zdravnike, ki predpisujejo zdravila, o preudarni rabi antibiotikov in sodelujte na srečanjih o izvajanju z dokazi podprtih bolnišničnih smernic o antibiotikih [31,53].