Katera so ključna sporočila in kako se bodo uporabila?

Kaj je EAAD?

Evropski dan ozaveščanja o antibiotikih (EAAD) je evropska pobuda za zdravje, ki jo usklajuje Evropski center za preprečevanje in obvladovanje bolezni (ECDC). Njegov namen je zagotoviti ustrezno platformo in podpirati nacionalne kampanje za preudarno rabo antibiotikov. Vsako leto ga v Evropi obeležujemo 18. novembra z organizacijo nacionalnih kampanj za preudarno rabo antibiotikov.

Katera so ključna sporočila in kako se bodo uporabila?

ECDC je za podporo obveščanja na nacionalni ravni pripravil številna komunikacijska orodja, ki vsebujejo predloge in na dokazih temelječa ključna sporočila, ki jih je mogoče prilagoditi za uporabo na nacionalni ravni.

Ključna sporočila so temelj vsake komunikacijske kampanje. Ključna sporočila v novem orodju:

  • so namenjena ustvarjanju občutka osebne odgovornosti na področju  odpornosti proti antibiotikom in spodbujanju zdravstvenih delavcev k ukrepanju;
  • zagotavljajo sklop trdnih izjav, dopolnjenih z viri, ki se lahko uporabijo kot vsebinska podlaga za predloge gradiv;
  • veljajo za številne zdravstvene delavce, zaposlene v bolnišnicah in drugih zdravstvenih ustanovah: vodstvo/upravno osebje, infektologe, strokovnjake za preprečevanje in obvladovanje okužb, epidemiologe, zdravnike, ki predpisujejo zdravila, zdravnike specializante in študente, farmacevte, negovalno osebje, klinične mikrobiologe ter strokovnjake na urgentnih oddelkih, oddelkih za intenzivno nego in v ustanovah za dolgotrajno oskrbo.

V posameznih državah EU/EGP se pojavljajo različne težave v zvezi z odpornostjo proti antibiotikom. Pomembno je poudariti, da predlogi ECDC vsebujejo bistvene informacije in skupna sporočila, vendar bodo najučinkovitejša, če se prilagodijo potrebam in razmeram v posamezni državi, pa tudi posamezni bolnišnici oziroma zdravstveni ustanovi. Države bi morale razmisliti o povečanju razpoložljivih nacionalnih podatkov o odpornosti in porabi antibiotikov, ki so na voljo v okviru mreže EARS-Net oziroma ESAC-Net, ter se z nacionalnimi  strokovnimi združenji posvetovati o tem, katera orodja so najprimernejša za uporabo v svoji državi.

Kaj pomeni „strokovno usklajeno“?

Kadar je v tem dokumentu sklic na sporočilo označen kot „strokovno usklajeno“, se ECDC sklicuje na sporazum, sprejet v okviru opisanega postopka odločanja,  vključno z notranjim soglasjem strokovnjakov ECDC, mnenjem članov EAAD TAC  ter posvetovanjem z zunanjimi strokovnjaki in deležniki.