Povzetek dejstev - Zdravniki, ki predpisujejo zdravila v osnovnem zdravstvenem varstvu

ključna sporočila informativno gradivo komplet informativnega gradiva

Zdravniki, ki predpisujejo zdravila v osnovnem zdravstvenem varstvu, bodo v povzetku dejstev o odpornosti proti antibiotikom našli podatke o najnovejših gibanjih na tem področju na ravni EU in posameznih držav.