Kampanje v Evropi

Po vsej Evropi že potekajo različne pobude za razširjanje zavedanja o tveganjih povezanih z neprimerno rabo antibiotikov ter o tem, kako jih preudarno uporabljati.

Avstrija

Belgija

Bolgarija

Hrvaška

Češka

Danska

Estonija

Finska

Francija

Nemčija

Grčija

Madžarska

Islandija

Irska

Italija

Latvija

Litva

Luksemburg

Nizozemska

Norveška

Poljska

Portugalska

Romunija

Slovaška

Slovenija

Španija

Švedska