Rastúca rezistencia na antibiotiká poslednej generácie: 2013

infografika informačný materiál

Karbapenémy sú hlavnou triedou antibiotík poslednej generácie na liečbu bakteriálnych infekcií. Šírenie infekcií rezistentných na karbapenémy predstavuje hrozbu pre zdravotnú starostlivosť a bezpečnosť pacientov v Európe, čo vážne obmedzuje schopnosť liečiť infekcie.

Súbory s materiálmi uvedenými ďalej sú k dispozícii iba v anglickom jazyku.

Growing resistance to last-line antibiotics: 2013