Fotografia, rozvážne používanie antibiotík v nemocniciach 5

obrázok súbor materiálov

Stiahnuteľná fotografia na ilustráciu rozvážneho používania antibiotík v nemocniciach

Fotografia, rozvážne používanie antibiotík v nemocniciach 5

Data

Súbory nástrojov s informačnými materiálmi určenými pre predpisujúcich lekárov v nemocniciach

komunikačný súbor nástrojov

Primárnou cieľovou skupinou sú lekári, ktorí predpisujú antibiotiká v nemocniciach. Sekundárne cieľové skupiny sú manažéri nemocníc a v menšej miere aj nemocniční lekárnici a farmaceutické výbory/dozorné výbory nad užívaním antibiotík.