Informačný leták - predpisujúci lekári primárnej starostlivosti

informačný prehľad informačný materiál súbor materiálov

V informačnom letáku o rezistencii voči antibiotikám v rámci primárnej starostlivosti sa predpisujúcim lekárom poskytujú informácie o najnovších trendoch na úrovni EÚ a na úrovni členských štátov.