Kampane v Európe

V Európe už prebieha mnoho iniciatív v záujme poukázania na riziká spojené s nevhodným používaním antibiotík a informovania o rozvážnom používaní antibiotík.

Rakúsko

Belgicko

Bulharsko

Chorvátsko

Česká republika

Dánsko

Estónsko

Fínsko

Francúzsko

Nemecko

Grécko

Maďarsko

Island

Írsko

Taliansko

Lotyšsko

Litva

Luxembursko

Holandsko

Nórsko

Poľsko

Portugalsko

Rumunsko

Slovensko

Slovinsko

Španielsko

Švédsko