Mohammed

príbehy pacientov

Volám sa Mohammed a mám 37 rokov. Vyrástol som vo Veľkej Británii , ale posledných 10 rokov som strávil v Káhire, kde riadim firmu na vývoj softvéru. Mám v Egypte veľa príbuzných, takže život tam a cestovanie tam a späť do Spojeného kráľovstva som si užíval.

V apríli 2011 mi diagnostikovali akútnu myeloidnú leukémiu, druh rakoviny, pri ktorej telo produkuje nadmerné množstvo bielych krviniek a imunitný systém prestáva pracovať tak, ako by mal. S liečbou som začal takmer hneď. Leukémia samotná nebolí – väčšinou sa len necítite dobre a ste vyčerpaný – no skutočnosť, že imunitný systém nefunguje správne znamená, že ste omnoho náchylnejší na infekcie. To môže byť nepohodlné a tiež mimoriadne nebezpečné.

Kým som bol v nemocnici a podstupoval som druhý cyklus chemoterapie, dostal som vysokú horúčku, ktorú sa lekári pokúšali zvládnuť bežnými antibiotikami. Počas troch dní mi teplota nekontrolovateľne stúpala a dosiahla nebezpečných 40 °C. Lekári si uvedomovali, že na mojej infekcii je niečo neobvyklé, nakoniec sa im však podarilo dostať horúčku pod kontrolu použitím špeciálnej kombinácie antibiotík vo vysokých dávkach. V tomto momente bol neznámy pôvod infekcie naozaj hrozivý, liečili sme leukémiu, ale nikto nevedel, čo spôsobuje horúčky.

Ďalšie skúmania ukázali, že som mal infekciu spôsobenú baktériou nazývanou Escherichia coli (E. coli), ktorá bežne žije v čreve. Moji lekári nevedeli zistiť, z akého dôvodu sa u mňa vyskytol veľmi rezistentný druh baktérie E. coli. Nikto presne nevie, kde som dostal tento veľmi rezistentný druh nákazy ani ako dlho driemala v mojich črevách. Lekári si mysleli, že som sa mohol nakaziť v Egypte, lebo tam objavili podobné rezistentné typy a v tejto oblasti som aj žil. Chemoterapia oslabila môj imunitný systém a umožnila infekcii prepuknúť.

Hneď ako lekári infekciu objavili, presunuli ma do izolácie. Aj teraz, keď idem do nemocnice na chemoterapiu, nesmiem celé týždne opustiť izbu ani sa stýkať s inými pacientmi. Ošetrovateľky a lekári dodržiavajú prísne bezpečnostné opatrenia pri kontakte a určený personál zasa zaisťuje, aby sa infekcia nerozširovala. Počas tretieho cyklu chemoterapie som opäť dostal horúčku. Teraz už lekári vedeli, ako majú postupovať, a hneď ju dostali pod kontrolu. Táto úroveň kontroly je dosť uspokojujúca, ale ostať v izolácii však predsa len nie je nie je nič príjemné.

Najhoršie je pre mňa vedieť, že by som mohol mať túto baktériu už navždy. Nateraz je pod kontrolou a lekári ju zvládli skutočne dobre, ale aj po porazení leukémie bude možnosť opätovnej aktivácie infekcie ešte stále vážnou  hrozbou. Nikdy som si nemyslel, že infekcie môžu ohrozovať život, ani som neuvažoval o tom, ako rýchlo sa môžu stať nebezpečné. Môžeme byť šťastní, že máme také dobré zdravotníctvo, ale je dôležité uvedomiť si takéto riziká a ihneď navštíviť lekára, ak si myslíte, že niečo nie je v poriadku.

Komentár: poznámky k prípadu

E. coli, ktorá bola izolovaná z krvného obehu Mohammeda, má obranný mechanizmus produkujúci enzým nazývaný karbapenemáza. Mohammedova baktéria E. coli produkovala karbapenemázu nazývanú OXA-48, ktorá bola často nájdená u baktérií v oblasti Stredozemného mora, ale našla sa aj v iných častiach Európy a na celom svete. Tento enzým OXA-48 spôsobuje, že baktéria je veľmi rezistentná voči mnohým antibiotikám vrátane antibiotík poslednej línie, karbapenemov.

Mohammedovi lekári ho dokázali úspešne liečiť správnymi antibiotikami, lebo včas odobrali vzorky na kultiváciu a vykonali laboratórne testy, aby zistili, ktoré antibiotiká sú proti jeho baktérii účinné. Mohammed môže mať túto rezistentnú baktériu E. coli v čreve už dlho a v budúcnosti mu môže opäť vyvolať infekciu. Bude musieť užívať antibiotiká na prevenciu infekcií, ktoré môžu súvisieť s jeho liečbou leukémie. Keďže OXA-48 spôsobuje, že baktéria E. coli je rezistentná voči mnohým antibiotikám, môže to byť mimoriadne náročná úloha, lebo ich zostáva len niekoľko, ktoré mu možno podávať.

Ak sa antibiotiká nepoužívajú správne – ak sa použijú vtedy, keď to nie je potrebné, podávajú sa príliš dlho alebo príliš krátko alebo v nesprávnej dávke – môže to viesť k objaveniu a šíreniu baktérií, ktoré sú rezistentné voči antibiotikám.

Je dôležité, aby sa antibiotiká používali rozvážne a na liečbu infekcií sa čo najskôr vybralo vhodné antibiotikum. Oneskorený výber vhodných antibiotík, najmä u veľmi chorých pacientov ako Mohammed, sa spája s vyššou mierou výskytu chorôb a úmrtnosťou.

To je dôležité pre každého, lebo rezistentné baktérie možno nájsť v nemocniciach, ale aj v bežnej spoločnosti. Zvlášť sú ohrození pacienti s oslabeným imunitným systémom z dôvodu transplantácie kostnej drene alebo transplantácie orgánov , lebo sú náchylnejší na infekcie.