Media społecznościowe w 2020 r.

Oporność na antybiotyki — gdzie obecnie jesteśmy?

Oporność na antybiotyki to zdolność bakterii do przeciwstawiania się działaniu antybiotyku. Oporność na antybiotyki poważnie ogranicza liczbę antybiotyków dostępnych w leczeniu wielu chorób.

Przed odkryciem antybiotyków tysiące ludzi umierały z powodu chorób bakteryjnych, takich jak zapalenie płuc lub zakażenie po operacji. Odkąd odkryto i zaczęto stosować antybiotyki, coraz więcej bakterii, które pierwotnie były podatne, stało się opornych i rozwinęło wiele różnych sposobów walki z antybiotykami. Ponieważ oporność rośnie, a w ostatnich latach odkryto i wprowadzono do obrotu niewiele nowych antybiotyków, oporność na antybiotyki stanowi obecnie poważne zagrożenie zdrowia publicznego.

Bez antybiotyków moglibyśmy powrócić do „epoki przed antybiotykami”, kiedy przeszczepy narządów, chemioterapia nowotworowa, intensywna opieka medyczna i inne procedury medyczne nie byłyby już możliwe. Choroby bakteryjne rozprzestrzeniłyby się i nie mogłyby być dłużej leczone, powodując zgony.

Zaledwie 70 lat po wprowadzeniu antybiotyków stajemy przed groźbą przyszłości bez skutecznych leków na zakażenia bakteryjne.

Istnieje wiele sposobów, aby dołączyć do ruchu mediów społecznościowych Europejskiego Dnia Wiedzy o Antybiotykach w 2020 r.:

EAAD 2020 promotion

Find our online channels

Facebook: fb.com/EAAD.EU 
Twitter: @EAAD_EU 
Instagram: @EAAD_EU 

How to take part in the social media awareness campaign?

Find all you need for your social media communication on our website, join the action and spread the news! 

Hashtags around the campaign 

The online discussion can be tagged with a selection of hashtags we have monitored to be frequently used by us, other stakeholders and some regular Twitterers around the topic of EAAD: 

#EAAD, #AntibioticResistance, #Antibiotics & #KeepAntibioticsWorking

Global Twitter storm 

Once again, organisations from around the globe will tweet about #AntibioticResistance and #WAAW on 18 November at 14:00 CET to raise awareness of the issue. If you wish to participate, make sure to post this through your Twitter account at that time or during the day, together with hashtags that are relevant for you. 

#KeepAntibioticsWorking

Z okazji Europejskiego Dnia Wiedzy o Antybiotykach prosimy lekarzy, pielęgniarki, kierowników szpitali, farmaceutów, rolników, lekarzy weterynarii, decydentów politycznych, organizacje zawodowe i organizacje pacjentów, instytucje rządowe i ogół społeczeństwa między innymi o udostępnianie za pośrednictwem Twittera, Facebooka lub Instagramu informacji, wyjaśniając, co robią, aby zapewnić, by leki te pozostały skuteczne. Każdy jest odpowiedzialny za utrzymanie działania antybiotyków!

Jeśli chcesz wesprzeć kampanię, udostępniaj wiadomości, zdjęcia lub filmy wideo w dniach 16–24 listopada 2020 r., używając hashtagu #KeepAntibioticsWorking (UtrzymajDziałanieAntybiotyków). Powiedz światu, co robisz w życiu zawodowym lub osobistym, na poziomie indywidualnym lub zbiorowym, aby stosować antybiotyki w sposób odpowiedzialny i utrzymywać ich działanie!

Social media frames

These social media frames are online and can be used and promoted. Feel free to add them to your Twitter or Facebook profile photos!

Facebook frames

Frame one
Frame two

Twibbons

Twibbon one
Twibbon two

Social media accounts

European Antibiotic Awareness Day

Facebook
Instagram

European Centre for Disease Prevention and Control

Facebook
Twitter