Rosnąca odporność na antybiotyki ostatniej szansy: 2013

infografika materiał informacyjny

Karbapenemy są ważną w leczeniu zakażeń bakteryjnych grupą antybiotyków ostatniej szansy. Rozprzestrzenianie się infekcji powodowanych bakteriami opornymi na karbapenemy stanowi zagrożenie dla zdrowia i bezpieczeństwa pacjentów w Europie, gdyż znacznie ogranicza naszą zdolność leczenia zakażeń.

Poniższe materiały są dostępne jedynie w języku angielskim.

Growing resistance to last-line antibiotics: 2013