Najważniejsze przesłania dla specjalistów odpowiedzialnych za politykę antybiotykową w szpitalach

materiał informacyjny najważniejsze informacje materiał z zestawu narzędzi

Zadania

1.    Do zadań związanych z poprawą praktyki stosowania antybiotyków zalicza się [31,56,68,71,83]:
a)    pracę w zespole ds. antybiotykoterapii w charakterze ważnego członka zespołu;
b)    współpracę z farmaceutą szpitalnym i mikrobiologiem klinicznym w zakresie wdrażania programu szpitalnej polityki antybiotykowej;
c)    udzielanie konsultacji lekarzom zlecającym i przekazywanie im informacji zwrotnych w celu zapewnienia jakości praktyki zlecania antybiotyków;
d)    szkolenie lekarzy zlecających antybiotyki w zakresie właściwej diagnostyki i leczenia częstych zakażeń oraz zasad zarządzania antybiotykoterapią; 
e)    wdrażanie terapii opartych na dowodach
f)    przekazywanie informacji dotyczących lokalnych modeli mikrobiologicznych i schematów antybiotykooporności; oraz
g)    prowadzenie szpitalnego receptariusza antybiotyków (tj. wykazu leków dostępnych dla lekarzy ordynujących).

Co można zrobić lub w jakim zakresie podjąć współpracę

2.    Wspierać proces tworzenia i wdrażania programu szpitalnej polityki antybiotykowej w danej placówce [69].

3.    Propagować lokalne wytyczne dotyczące leczenia zakażeń i stosowania antybiotyków. Takie wytyczne powinny być zawsze łatwo dostępne dla wszystkich podmiotów świadczących usługi z zakresu ochrony zdrowia [56,69].

4.    Sprawdzać, czy antybiotyki zlecane są w sposób zgodny z protokołami antybiotykoterapii na podstawie wytycznych opartych na dowodach naukowych. W razie stwierdzenia przypadków nieprzestrzegania wytycznych lub protokołów przez pracowników szpitala należy zapytać ich o powody takiego postępowania i pomóc im zrozumieć, co robią źle [69] [uzgodnione stanowisko ekspertów].

5.    Przekazywać lekarzom zlecającym antybiotyki informacje zwrotne oraz porady dotyczące diagnostyki i leczenia chorób zakaźnych [83].

6.    Przeprowadzać regularne szkolenia dla lekarzy zlecających antybiotyki w zakresie rozważnego stosowania antybiotyków oraz uczestniczyć w spotkaniach mających na celu wprowadzanie w szpitalu opartych na dowodach naukowych wytycznych dotyczących stosowania antybiotyków [31,53].