Factsheet voor voorschrijvers in de eerstelijnszorg

verhalen van patiënten informatiemateriaal toolkitmateriaal

Factsheet over de jongste EU- en nationale ontwikkelingen op het gebied van resistentie tegen antibiotica in de eerstelijnsgezondheidszorg.