Kernboodschappen voor ziekenhuisinfectieziektespecialisten 

informatiemateriaal kernboodschappen toolkitmateriaal

Taken

1.    Uw taken in verband met het verbeteren van antibioticagebruik zijn onder meer [31,56,68,71,83]:
a)    deelnemen aan het antibioticabeheerteam als kernlid van het team;
b)    samenwerken met de ziekenhuisapotheker en de klinische microbioloog om het antibioticabeheerprogramma uit te voeren;
c)    overleggen met ziekenhuisvoorschrijvers en hen voorzien van feedback om de kwaliteit van antibioticavoorschrijving te waarborgen;
d)    ziekenhuisvoorschrijvers voorlichten over het vaststellen en behandelen van vaak voorkomende infecties en over de antibioticabeheerbeginselen; 
e)    uitvoeren van evidence-based ziekenhuisantibioticarichtlijnen voor vaak voorkomende infecties en voor operatieve profylaxe;
f)    informatie uitwisselen over lokale microbiologische en antibioticaresistentiepatronen; en
g)    beheren van het antibioticaformularium van uw ziekenhuis (d.w.z. lijst van geneesmiddelen die voor voorschrijvers voorhanden zijn).

Wat kunt u doen of op welk gebied kunt u samenwerken?

2.    Ondersteun de ontwikkeling en uitvoering van een antibioticabeheerprogramma binnen uw organisatie [69].

3.    Bevorder lokale richtlijnen over infectiebehandeling en antibioticagebruik. Deze richtlijnen moeten gemakkelijk en op betrouwbare wijze toegankelijk zijn voor alle zorgverleners [56,69].

4.    Controleer of antibioticavoorschriften antibioticabehandelingsprotocollen, gebaseerd op evidence-based richtlijnen, volgen. Als u ziet dat medewerkers in het ziekenhuis of de zorginstelling zich niet houden aan richtlijnen of protocollen, vraag hun dan wat daarvan de reden is en maak hun met hulpmiddelen duidelijk wat ze fout doen [69] [consensus onder deskundigen].

5.    Geef voorschrijvers feedback en advies over diagnostische beoordeling en behandeling van infectieziekten [83].

6.    School ziekenhuisvoorschrijvers regelmatig bij over verstandig antibioticagebruik en neem deel aan bijeenkomsten over uitvoering van evidence-based ziekenhuisantibioticarichtlijnen [31,53].