Wat zijn de kernboodschappen en hoe worden ze toegepast?

Wat is de EAAD?

De Europese Antibioticadag (EAAD) is een door het ECDC gecoördineerd Europees gezondheidsinitiatief om een platform en ondersteuning te bieden voor nationale campagnes ter bevordering van verstandig gebruik van antibiotica. Elk jaar wordt de EAAD in heel Europa onder de aandacht gebracht door nationale campagnes op of rond 18 november over hoe verstandig met antibiotica kan worden omgegaan.

Wat zijn de kernboodschappen en hoe worden ze toegepast?

Ter ondersteuning van communicatieactiviteiten op nationaal niveau heeft het ECDC verschillende communicatietoolkits ontwikkeld met sjabloonmaterialen en evidence-based kernboodschappen die kunnen worden aangepast voor gebruik op nationaal niveau.

Kernboodschappen zijn de hoeksteen van elke communicatiecampagne. De kernboodschappen voor de nieuwe toolkit:

  • zijn erop gericht professionals aan te spreken op hun individuele verantwoordelijkheid als het gaat om het bestrijden van antibioticaresistentie en hen ertoe aan te zetten actie te ondernemen.
  • vormen een reeks waterdichte uitspraken, elk met een bijbehorende referentie, die als basis moet dienen voor de inhoud van de sjabloonmaterialen;
  • hebben betrekking op een aantal professionals die werken in ziekenhuizen en andere zorginstellingen: managers/beheerders, infectieziektespecialisten, infectiepreventie- en -bestrijdingsprofessionals, epidemiologen, voorschrijvers, artsen in opleiding en studenten, apothekers, verpleegkundigen, klinische microbiologen en professionals op de spoedeisende hulp, op intensivecareafdelingen en in instellingen voor langdurige zorg;

De problemen rondom resistentie tegen antibiotica kunnen per EU/EER-land verschillen. Het is van belang te benadrukken dat de door ECDC ontwikkelde sjabloonmaterialen kerninformatie en algemene boodschappen geven, maar het meeste effect hebben indien afgestemd op de behoeften en situaties in elk land en zelfs in elk ziekenhuis en elke zorginstelling. Landen kunnen overwegen gebruik te maken van de nationale gegevens over antibioticaresistentie en antibioticaverbruik die in respectievelijk EARS-Net en ESAC-Net beschikbaar zijn en nationale beroepsverenigingen te raadplegen over de meest geschikte tools voor gebruik in hun land.

Wat is “consensus onder deskundigen”?

Als in dit document een verwijzing naar een boodschap wordt aangeduid als “consensus onder deskundigen”, verwijst het ECDC naar het akkoord dat is bereikt in de uiteengezette besluitvormingsprocedure, waaronder intern akkoord van de ECDC-deskundigen, advies van leden van het TAC voor de EEAD en overleg met externe deskundigen en belanghebbenden.