Bilde, fornuftig antibiotikabruk i sykehus 4

bilde materiell i verktøykassen

Nedlastbart bilde som illustrerer fornuftig antibiotikabruk i sykehus

Bilde, fornuftig antibiotikabruk i sykehus 4

Data

Informasjonsmateriell beregnet på forskrivere i sykehus

kommunikasjonsverktøykasse

Hovedmålgruppen er leger som forskriver antibiotika i sykehus. Den sekundære målgruppen er sykehusledere og i noen mindre grad sykehusfarmasøyter og legemiddel-/antibiotikakomiteer.