Faktaark - Forskrivere i primærhelsetjenesten

faktaark informasjonsmateriell materiell i verktøykassen

Et faktaark om antibiotikaresistens i primærhelsetjenesten gir forskrivere opplysninger om den siste utviklingen nasjonalt og i EU.