Examples of social media messages

Social media messages which you can use in the #KeepAntibioticsWorking campaign

The messages and the hashtag are available in all EU/EEA languages although we suggest that you use the hashtag in English so all messages are linked.
What are you doing to #KeepAntibioticsWorking? Please join by sharing your own messages! 

Uten #antibiotika vil vi ikke kunne behandle enkle infeksjoner. Hva gjør du for å #LaAntibiotikaFortsattFungere? #EAAD

Det er alles ansvar å bruke antibiotika fornuftig. Del hva du gjør for å #LaAntibiotikaFortsattFungere! #EAAD

Pasienter, leger, sykepleiere: Det er alles ansvar å bruke antibiotika fornuftig. Bli med oss og #LaAntibiotikaFortsattFungere! #EAAD

Fornuftig bruk av #antibiotika og smittevernarbeid kan motvirke #antibiotikaresistens og #LaAntibiotikaFortsattFungere. #EAAD

#Antibiotika hjelper bare mot bakterieinfeksjoner og hjelper ikke mot forkjølelse eller #influensa. #LaAntibiotikaFortsattFungere. #EAAD