Hovedbudskap til infeksjonsmedisinere på sykehuset

informasjonsmateriell hovedbudskap materiell i verktøykassen

1. Dine oppgaver relatert til å forbedre bruk av antibiotika inkluderer [31,56,68,71,83]:

  • Deltakelse i forvaltningsteamet for antibiotika, som et hovedmedlem av teamet;
  • Samarbeid med farmasøyten på sykehuset og klinisk mikrobiolog for å implementere forvaltningsprogrammet for antibiotika;
  • Rådfør deg med de som foreskriver på sykehuset og gi dem tilbakemelding for å sikre kvaliteten av foreskriving av antibiotika;
  • Lær opp foreskrivere på sykehuset om hvordan de diagnostiserer og behandler vanlige infeksjoner, og i prinsippene som gjelder forvaltning av antibiotika;
  • Implementer bevisbaserte retningslinjer på sykehuset for antibiotika for vanlige infeksjoner og kirurgisk profylakse;
  • Deling av informasjon om lokal mikrobiologi og mønster for antibiotikaresistens; og
  • Styr sykehusets antimikrobiale formular (f.eks., liste med medisiner tilgjengelige for foreskrivende leger).

Ting du kan gjøre, eller samarbeide om

2. Støtt utviklingen og implementeringen av et forvaltningsprogram for antibiotika innenfor din organisasjon [69].

3. Forfrem lokale retningslinjer for kontroll av infeksjoner og bruk av antibiotika. Disse skal være lett og pålitelig tilgjengelig for alt helsepersonell [56,69].

4. Kontroller at foreskrivning av antibiotika følger protokoller for antibiotikabehandling, basert på bevisbaserte retningslinjer. Om du ser personell på sykehuset eller behandlingsstedet som bryter retningslinjer eller protokoller, spør hvorfor de gjør det og gi dem verktøy for å kunne forstå hva de gjør feil [69] [ekspertbeslutning].

5. Gi tilbakemelding og råd til foreskrivere på diagnostisk evaluering og behandling av infeksjonssykdommer [83].

6. Lær opp foreskrivere på sykehuset på regelmessig basis når det gjelder fornuftig bruk av antibiotika og delta på møter for implementering av bevisbaserte retningslinjer for sykehuset med tanke på antibiotika [31,53].