Hva er hovedbudskapene og hvordan er de tenkt brukt?

Hva er EAAD?

Den europeiske antibiotikadagen er et europeisk helseinitiativ som koordineres av ECDC (det europeiske smitteverninstituttet. ECDC har som mål å gi en plattform og tilby støtte til nasjonale kampanjer for fornuftig bruk av antibiotika. Den europeiske antibiotikadagen markeres hvert år i løpet av uken rundt 18. november over hele Europa og støtter nasjonale kampanjer om forsiktig bruk av antibiotika.

Hva er hovedbudskapene og hvordan er de tenkt brukt?

For å støtte kommunikasjonsaktiviteter på nasjonalt nivå har ECDC produsert flere kommunikasjonsverktøy i form av maler med evidensbaserte budskap som kan tilpasses for bruk på nasjonalt nivå.

Hovedbudskapene utgjør hjørnesteinen i enhver kommunikasjonskampanje. Her er hovedbudskapene for de nye verktøyene:

  • Setter mål for å skape en følelse av individuelt ansvar når det gjelder håndtering av antibiotikaresistens og for å bemyndige helsepersonell til handling.
  • Tilby et sett holdbare utsagn, ledsaget av en referanse, som skal brukes som et grunnlag for innholdet i malene.
  • Dekke helsepersonell som arbeider på sykehus og i andre helseinstitusjoner: ledere/administratorer, infeksjonsmedisinere, helsepersonell som arbeider innen forebygging og kontroll av infeksjoner, epidemiologer, forskrivere, leger, farmasøyter, sykepleiere, kliniske mikrobiologer, studenter innen helsefagene samt helsepersonell ved akuttavdelinger, intensivavdelinger, og fasiliteter for langsiktig behandling/rehabilitering.

Problemene med antibiotikaresistens kan variere i hvert EU/EEA land. Det er viktig å understreke at materiellet utviklet av ECDC gir kjerneinformasjon og noen felles budskap. Men det vil være mest effektivt dersom det tilpasses for å dekke behovene og situasjonene i hvert land, til og med i hvert sykehus eller helseinstitusjon. Land bør overveie og hente ut nasjonale data om antibiotikaresistens og antibiotikaforbruk tilgjengelig fra EARS-Net og ESAC-Net. Det er anbefalt å rådføre seg med nasjonale aktører når det gjelder valg av de mest hensiktsmessige verktøyene.

Hva er “ekspertbeslutning”?

Når en henvisning til en melding er indikert som “ekspertbeslutning” i dette dokumentet, henviser ECDC til avtalen nådd i den presenterte beslutningsprosessen, inkludert ECDC eksperters interne avtale, EAAD, TAC medlemmers meninger og rådgivning fra eksterne eksperter og interessenter.