Reżistenza li qed tikber għal antibijotiċi tal-aħħar ġenerazzjoni: 2013

infografika materjal ta’ informazzjoni

Karbapenems huma klassi ta’ antibijotiċi ewlenin tal-aħħar ġenerazzjoni biex jittrattaw infezzjonijiet batteriċi. Il-firxa ta’ infezzjonijiet reżistenti għall-karbapenems hija theddida għall-kura tas-saħħa u għas-sigurtà tal-pazjenti fl-Ewropa għaliex tnaqqas serjament l-abbiltà li jiġu ttrattati l-infezzjonijiet.

Growing resistance to last-line antibiotics: 2013