Kampanji fl-Ewropa

Bħalissa madwar l-Ewropa diġà qegħdin jiġu organizzati għadd ta’ inizjattivi sabiex jitwasslu  l-messaġġi dwar ir-riskji assoċjati ma’ l-użu mhux xieraq ta’ l-antibijotiċi u qed tiġi mogħtija informazzjoni dwar l-użu prudenti ta’l-antibijotiċi.

L-Awstrija

Il-Belġju

Il-Bulgarija

Il-Kroazja

Cyprus

Ir-Repubblika Ċeka

Id-Danimarka

L-Estonja

Il-Finlandja

Franza

Il-Ġermanja

Il-Greċja

L-Ungerija

L-Iżlanda

L-Irlanda

L-Italja

Il-Latvja

Il-Litwanja

Il-Lussemburgu

Malta

In-Netherlands

In-Norveġja

Il-Polonja

Il-Portugall

Ir-Rumanija

Is-Slovakkja

Is-Slovenja

Spanja

L-Iżvezja