X’inhuma l-messaġġi ewlenin u kif ser jintużaw?

Xʼinhu l-EAAD?

Il-Jum Ewropew għall-Għarfien dwar l-Antibijotiċi (EAAD) huwa inizjattiva Ewropea għas-saħħa koordinata mill-ECDC li għandha l-għan li tipprovdi pjattaforma u appoġġ għall-kampanji nazzjonali dwar l-użu prudenti tal-antibijotiċi. Kull sena madwar l-Ewropa, l-EAAD huwa mmarkat permezz ta’ kampanji nazzjonali dwar l-użu prudenti tal-antibijotiċi fit-18 ta’ Novembru jew viċin.

X’inhuma l-messaġġi ewlenin u kif ser jintużaw?

Sabiex jappoġġja attivitajiet ta’ komunikazzjoni fil-livell nazzjonali, l-ECDC ipproduċa diversi settijiet ta’ għodod dwar il-komunikazzjoni li fihom materjali ta’ mudell u messaġġi ewlenin ibbażati fuq l-evidenza li jistgħu jiġu adattati għall-użu fil-livell nazzjonali.

Il-messaġġi ewlenin huma l-pedament ta’ kwalunkwe kampanja ta’ komunikazzjoni. Il-messaġġi ewlenin għas-sett ġdid ta’ għodod:

  • Għandhom l-għan li joħolqu sens ta’ responsabbiltà individwali fl-indirizzar ta’ reżistenza antibijotika u li jagħtu s-setgħa lill-professjonisti biex jieħdu azzjoni.
  • Jipprovdu sett ta’ dikjarazzjonijiet indiskutibbli, li kull waħda hija akkumpanjata b’referenza, li għandha tintuża bħala bażi għall-kontenut tal-materjali ta’ mudell;
  • Ikopru għadd ta’ professjonisti li jaħdmu fi sptarijiet u ambjenti oħrajn tal-kura tas-saħħa: maniġers/amministraturi, speċjalisti tal-mard infettiv, prevenzjoni tal-infezzjonijiet u professjonisti tal-kontroll, preskriventi, tobba subalterni u studenti, spiżjara, infermiera, mikrobijoloġisti kliniċi u professjonisti f’dipartimenti tal-emerġenza, fl-unitajiet tal-kura intensiva u faċilitajiet tal-kura fit-tul.

Il-kwistjonijiet dwar ir-reżistenza għall-antibijotiċi jistgħu jvarjaw f’kull pajjiż tal-UE/taż-ŻEE. Huwa importanti li jiġi enfasizzat li l-materjali ta’ mudell żviluppati mill-ECDC jipprovdu informazzjoni ewlenija u messaġġi komuni, iżda se jkunu l-iktar effettivi jekk jiġu adattati biex iwieġbu għall-ħtiġijiet u s-sitwazzjonijiet f’kull pajjiż, u anke f’kull sptar jew ambjent tal-kura tas-saħħa. Il-pajjiżi jistgħu jikkunsidraw jużaw bis-sħiħ id-dejta nazzjonali dwar ir-reżistenza għall-antibijotiċi u l-konsum tal-antibijotiċi disponibbli fuq EARS-Net u ESAC-Net rispettivament u jikkonsultaw ma’ assoċjazzjonijiet professjonali nazzjonali dwar l-iktar għodod rilevanti li għandhom jintużaw fil-pajjiż tagħhom.

X’inhu “kunsens tal-esperti”?

Meta, f’dan id-dokument, referenza għal messaġġ hija indikata bħala “kunsens tal-esperti”, l-ECDC jirreferi għall-ftehim milħuq fil-proċess imsemmi tat-teħid tad-deċiżjonijiet, inkluż il-ftehim intern tal-esperti tal-ECDC u l-opinjoni tal-membri EAAD TAC u konsultazzjoni mal-esperti esterni u l-partijiet ikkonċernati.