Fakti - Primārās veselības aprūpes speciālistiem

faktu lapa informācijas materiāls materiālu rīkkopa

Faktu lapa par antibiotiku rezistenci primārajā veselības aprūpē sniedz speciālistiem ES un dalībvalstu datus par jaunākajām tendencēm.