Kampaņas Eiropā

Eiropā jau tagad ir uzsāktas vairākas iniciatīvas, lai izplatītu informāciju par riska veidiem, kas saistīti ar antibiotiku neatbilstošu lietošanu, un informētu  par antibiotiku piesardzīgu lietošanu.

Austrija

Beļģija

Bulgārija

Horvātija

Čehijas Republika

Dānija

Igaunija

Somija

Francija

Vācija

Grieķija

Ungārija

Islande

Īrija

Itālija

Latvija

Lietuva

Luksemburga

Nīderlande

Norvēģija

Polija

Portugāle

Rumānija

Slovākija

Slovēnija

Spānija

Šveice