Kampaņas Eiropā

Eiropā jau tagad ir uzsāktas vairākas iniciatīvas, lai izplatītu informāciju par riska veidiem, kas saistīti ar antibiotiku neatbilstošu lietošanu, un informētu  par antibiotiku piesardzīgu lietošanu.

Austria

Belgium

Bulgaria

Croatia

Czech Republic

Denmark

Estonia

Finland

France

Germany

Greece

Hungary

Iceland

Ireland

Italy

Latvia

Lithuania

Luxembourg

Netherlands

Norway

Poland

Portugal

Romania

Slovakia

Slovenia

Spain

Sweden

United Kingdom