Kāda ir pamatinformācija, un kā tā tiks izmantota?

Kas ir EAAD?

Eiropas Antibiotiku informācijas diena (European Antibiotic Awareness Day – EAAD) ir Eiropas veselības iniciatīva, ko koordinē Eiropas Slimību profilakses un kontroles centrs (European Centre for Disease Prevention and Control – ECDC) un kuras mērķis ir nodrošināt platformu un atbalstu nacionālajām kampaņām par antibiotiku piesardzīgu lietošanu. Katru gadu 18. novembrī vai tuvākajā nedēļā visā Eiropā norit EAAD par antibiotiku piesardzīgu lietošanu.

Kāda ir pamatinformācija, un kā tā tiks izmantota?

Lai atbalstītu informatīvus pasākumus valsts līmenī, ECDC ir izstrādājis vairākas informēšanas rīkkopas, kas satur materiālu veidnes un uz pierādījumiem balstītu pamatinformāciju, ko var pielāgot valsts līmenī.

Šī pamatinformācija ir jebkuras informēšanas kampaņas pamats. Jaunās rīkkopas pamatinformācija.

  • Tās mērķis ir radīt individuālās atbildības sajūtu attiecībā uz jautājumiem, kas saistīti ar antibiotiku rezistenci (rezistenci pret antibiotikām), kā arī mudināt profesionāļus rīkoties.
  • Tā nodrošina neapgāžamas nostādnes ar atsaucēm, kas jāizmanto par pamatu materiālu paraugu saturam.
  • Tā attiecas uz daudziem profesionāļiem, kuri strādā slimnīcās un citās veselības aprūpes iestādēs. Te jāmin vadītāji/administratori, infekciju slimību speciālisti, infekciju profilakses un kontroles speciālisti, epidemiologi, zāļu izrakstītāji, jaunākie ārsti un studenti, farmaceiti, medicīnas māsas, klīniskie mikrobiologi un profesionāļi, kuri strādā neatliekamās palīdzības dienestos, intensīvās terapijas nodaļās, kā arī ilgtermiņa aprūpes iestādēs.

Jautājumi attiecībā uz antibiotiku rezistenci var atšķirties katrā ES/EEZ valstī. Ir svarīgi uzsvērt, ka ECDC izstrādātajos materiālu paraugos ir sniegta galvenā informācija un kopīgās nostādnes, bet tie darbosies efektīvāk, ja materiālus pielāgo atbilstoši konkrētajām vajadzībām un situācijai katrā valstī un pat katrā slimnīcā vai veselības aprūpes iestādē. Valstis varētu apsvērt iespēju maksimāli izmantot pieejamos valsts datus par antibiotiku rezistenci un antibiotiku patēriņa datus, ko sniedz EARS-Net un ESAC-Net, kā arī konsultēties ar valsts profesionālajām apvienībām par vispiemērotākajiem instrumentiem, kas būtu izmantojami attiecīgajā valstī.

Kas ir ekspertu vienošanās”?

Ja šajā dokumentā atsauce uz ziņojumu ir norādīta kā “ekspertu vienošanās”, ECDC atsaucas uz vienošanos, kas panākta lēmumu pieņemšanas procesā, ietverot ECDC ekspertu iekšējo vienošanos, EAAD TAC locekļu viedokli un konsultācijas ar ārējiem ekspertiem un ieinteresētajām personām.