Pagrindinė informacija ligoninės infekcinių ligų specialistams

informacinė medžiaga pagrindinės žinutės priemonių rinkinio medžiaga

Uždaviniai

1.    Jūsų uždaviniai, susiję su antibiotikų vartojimo padėties gerinimu [31,56,68,71,83]:
a)    kaip svarbiam šios grupės nariui, dalyvauti antibiotikų vartojimo valdymo grupės veikloje;
b)    įgyvendinant antibiotikų vartojimo valdymo programą, bendradarbiauti su ligoninės vaistininku ir klinikiniu mikrobiologu;
c)    konsultuotis su vaistus skiriančiais ligoninės gydytojais ir teikti jiems grįžtamąją informaciją, kad būtų užtikrinta antibiotikų skyrimo tvarkos kokybė;
d)    mokyti vaistus skiriančius ligoninės gydytojus, kaip diagnozuoti ir gydyti paplitusias infekcijas, ir antibiotikų vartojimo valdymo principų; 
e)    įgyvendinti įrodymais pagrįstas ligoninės gaires dėl antibiotikų vartojimo gydant paplitusias infekcijas ir taikant chirurginę profilaktiką;
f)    dalintis informacija apie vietos mikrobiologinius ir atsparumo antibiotikams ypatumus ir
g)    tvarkyti savo ligoninės antibiotikų sąrašą (t. y. vaistų, kuriuos savo pacientams gali išrašyti vaistus skiriantys gydytojai, sąrašą).

Ką galite padaryti arba kokiais klausimais galite bendradarbiauti

2.    Padėkite parengti ir įgyvendinti antibiotikų vartojimo valdymo programą savo organizacijoje [69].

3.    Skatinkite vadovautis vietos gairėmis dėl infekcijų gydymo ir antibiotikų vartojimo. Visi sveikatos priežiūros paslaugų teikėjai turėtų turėti nuolatinę galimybę greitai susipažinti su šiomis gairėmis [56,69].

4.    Tikrinkite, ar antibiotikų receptai išrašomi laikantis gydymo antibiotikais protokolų, remiantis įrodymais pagrįstomis gairėmis. Pastebėję, kad ligoninės ar sveikatos priežiūros įstaigos darbuotojai nesilaiko gairių ar protokolų, pasiteiraukite, kodėl jie taip elgiasi, ir pateikite jiems priemones, kurios leistų suprasti, ką jie daro neteisingai [69] [bendru ekspertų sutarimu].

5.    Vaistus skiriantiems gydytojams teikite grįžtamąją informaciją ir patarkite dėl infekcinių ligų diagnostikos ir gydymo [83].

6.    Nuolat renkite mokymus vaistus skiriantiems ligoninių gydytojams racionalaus antibiotikų vartojimo klausimais ir dalyvaukite posėdžiuose dėl įrodymais pagrįstų ligoninės gairių dėl antibiotikų vartojimo įgyvendinimo [31,53].