Kokios pagrindinės rekomendacijos ir kaip jos bus taikomos?

Kas yra ESAD?

Europos supratimo apie antibiotikus diena (ESAD) – tai Europos ligų prevencijos ir kontrolės centro (ECDC) koordinuojama Europos sveikatingumo skatinimo iniciatyva, kuria siekiama sukurti pagrindą ir padėti rengti nacionalines racionalaus antibiotikų vartojimo kampanijas. Minint Europos supratimo apie antibiotikus dieną, kiekvienų metų lapkričio 18 d. arba panašiu metu visoje Europoje rengiamos nacionalinės kampanijos racionaliam antibiotikų vartojimui skatinti.

Kokios pagrindinės rekomendacijos ir kaip jos bus taikomos?

Siekdamas padėti vykdyti informavimo veiklą nacionaliniu lygmeniu, ECDC parengė kelis informavimo priemonių rinkinius, į kuriuos buvo įtraukta šabloninė medžiaga ir įrodymais pagrįstos pagrindinės rekomendacijos, kurias galima pritaikyti nacionaliniu lygmeniu.

Pagrindinės rekomendacijos yra bet kokios informavimo kampanijos kertinis akmuo. Pagrindinės rekomendacijos rengiant naująjį priemonių rinkinį:

  • stenkitės įdiegti supratimą, kad kiekvienas turėtų prisiimti atsakomybę sprendžiant atsparumo antibiotikams problemą, ir įgalinti specialistus imtis veiksmų;
  • pateikite kelis visiškai pagrįstus teiginius, kurie turėtų būti naudojami kaip šabloninės medžiagos turinio pagrindas, prie kiekvieno iš jų nurodydami informacijos šaltinį;
  • parenkite priemonių rinkinį taip, kad jis tiktų daugeliui ligoninėse ir kitose sveikatos priežiūros įstaigose dirbančių specialistų: vadovams (administratoriams), infekcinių ligų specialistams, infekcijų prevencijos ir kontrolės specialistams, epidemiologams, vaistus skiriantiems gydytojams, gydytojams rezidentams ir studentams, vaistininkams, slaugytojams, klinikiniams mikrobiologams ir skubiosios pagalbos, intensyviosios priežiūros skyriuose ir ilgalaikės priežiūros įstaigose dirbantiems specialistams.

Kiekvienoje ES (EEE) šalyje gali būti aktualios vis kitos su atsparumu antibiotikams susijusios problemos. Svarbu atkreipti dėmesį į tai, kad ECDC parengtoje šabloninėje medžiagoje pateikiama pagrindinė informacija ir bendros rekomendacijos, kurios būtų veiksmingesnės, jeigu būtų pritaikytos atsižvelgiant į poreikius ir padėtį kiekvienoje šalyje ar net kiekvienoje ligoninėje ir sveikatos priežiūros įstaigoje. Kiekviena valstybė galėtų atitinkamai įvertinti galimybę patobulinti Europos antimikrobinio atsparumo stebėjimo tinklo (EARS-Net) ir Europos nacionalinių antibiotikų suvartojimo stebėjimo sistemų tinklo (ESAC-Net) turimus nacionalinius atsparumo antibiotikams ir antibiotikų suvartojimo duomenis bei pasikonsultuoti su nacionalinėmis specialistų asociacijomis dėl tinkamiausių priemonių, kurias vertėtų naudoti savo šalyje.

Ką reiškia „bendru ekspertų sutarimu“?

Jeigu šiame dokumente prie atitinkamos informacijos nurodyta „bendru ekspertų sutarimu“, ECDC turi omeny susitarimą, pasiektą suplanuoto sprendimų priėmimo proceso metu; šis procesas apima ECDC ekspertų vidaus susitarimą, Europos supratimo apie antibiotikus