ECDC vaidmuo

Europos ligų ir prevencijos kontrolės centras (ECDC) 2008 m. nusprendė lapkričio 18 d. paskelbti Europos supratimo apie antibiotikus diena (ESAD), kuri būtų kaip atskaitos taškas remiant visame regione įgyvendinamas nacionalines kampanijas.

Europos ligų ir prevencijos kontrolės centras, atsižvelgdamas į 2001 m. lapkričio mėn. Europos Sąjungos (ES) Tarybos priimtą rekomendaciją dėl racionalaus antimikrobinių medžiagų naudojimo medicinoje, kurioje nurodyta, kad ES valstybės narės turėtų informuoti plačiąją visuomenę apie racionalaus antimikrobinių medžiagų naudojimo svarbą, ir sėkmingai įgyvendintas tam tikras nacionalines kampanijas, pvz., Belgijoje ir Prancūzijoje, 2008 m. nusprendė paskelbti lapkričio 18 d. Europos supratimo apie antibiotikus diena (ESAD), kuri būtų kaip atskaitos taškas remiant visame regione įgyvendinamas nacionalines kampanijas.

ECDC įgaliotas nustatyti ir vertinti užkrečiamųjų ligų riziką ES piliečiams ir informuoti juos apie šią riziką; jo kompetencijai priskiriami ir antimikrobinio atsparumo klausimai. Šios rizikos ir veiksnių, padedančių kontroliuoti užkrečiamąsias ligas, valdymas yra kiekvienos ES valstybės narės atsakomybės sritis.

Su šia tema susijusi ECDC veikla vykdoma pagal Antimikrobinio atsparumo ir su sveikatos priežiūra susijusių infekcijų programą. ECDC pagrindinės darbo sritys apima stebėjimą, epidemiologinių duomenų rinkimą, įrodymais pagrįstų rekomendacijų rengimą ir sistemines peržiūras, mokymą, paramą ES valstybėms narėms. ECDC taip pat paleido ir reguliariai atnaujina internetinių išteklių, susijusių su antimikrobinio atsparumo ir su sveikatos priežiūra susijusių infekcijų prevencija ir kontrole, katalogą, kad suteiktų paramą ES valstybėms narėms, kuriose reikia parengti nacionalines gaires. Galiausiai kiekvienų metų lapkričio 18 d. ECDC koordinuoja Europos supratimo apie antibiotikus dieną.

Nuo 2008 m. įvairios sveikatos priežiūros srities ir profesinės organizacijos, taip pat Europos Komisija ir Pasaulio sveikatos organizacijos Europos regiono biuras (PSO Europa) bendradarbiauja su ECDC rengdamos informacinę medžiagą ir planuodamos veiklą, kurios tikslinė auditorija buvo, pvz., plačioji visuomenė ir ligoninėse dirbantys specialistai. Be to, daugiau nei 43 Europos regiono šalys nuo 2008 m. rengia kampanijas ir visose jose vadovaujamasi ESAD.

Nuo 2015 m. Pasaulio sveikatos organizacija vadovauja Pasaulinei supratimo apie antibiotikus savaitei, t. y. pasaulinei kampanijai, kuri vyksta lapkričio 18 d. prasidedančią savaitę. Rengiant ESAD bendradarbiaujama su Pasaulinės supratimo apie antibiotikus savaitės rengėjais.