Fotografija racionalne primjene antibiotika u bolnicama 4

slika materijal iz kompleta

Fotografija koja se može preuzeti i koja služi kao ilustracija racionalne primjene antibiotika u bolnicama

Fotografija racionalne primjene antibiotika u bolnicama 4

Data

Komplet informativnog materijala koji se koristi kada su ciljna skupina propisivači u bolnicama

komunikacijski materijal

Primarna ciljana publika jesu propisivači antibiotika u bolnicama. Sekundarna ciljana publika jesu uprave bolnica i u manjoj mjeri bolnički ljekarnici i odbori za nadzor antibiotika / farmaceutskih proizvoda.