Kontakt

Za sve upite u vezi s Europskim danom svjesnosti o antibioticima molimo kontaktirajte:

EAAD Team
European Centre for Disease Prevention and Control
171 83 Stockholm
Sweden
Tel:  +46 (0)8 586 01 678
Email: eaad@ecdc.europa.eu