Informativna brošura - Liječnici u primarnoj zdravstvenoj zaštiti

informativna brošura informativni materijal materijal iz kompleta

Informativna brošura o rezistenciji bakterija na antibiotike u primarnoj zdravstvenoj zaštiti liječnicima omogućuje uvid u europske i nacionalne podatke o najnovijim kretanjima.