Kampanje u Europi

Niz inicijativa za koje je izgledno da će se održati diljem Europe s ciljem širenja poruka o rizicima povezanima s neprimjerenom uporabom antibiotika i načinima odgovornog uzimanja antibiotika.

Austrija

Belgija

Bugarska

Hrvatska

Češka

Danska

Estonija

Finska

Francuska

Njemačka

Grčka

Mađarska

Island

Irska

Italija

Latvija

Litva

Luksemburg

Nizozemska

Norveška

Poljska

Portugal

Rumunjska

Slovačka

Slovenija

Španjolska

Švedska