Glavne poruke za bolničke specijaliste za zarazne bolesti

informativni materijal ključne poruke materijal iz kompleta

Zadaci

1. Vaši zadaci s obzirom na unapređenje primjene antibiotika uključuju [31,56,68,71,83]:

a. sudjelovanje u radu tima za rukovođenje propisivanja antibiotika kao ključni član tima;

b. suradnju s bolničkim farmaceutom i kliničkim mikrobiologom u provedbi programa nadzora nad primjenom antibiotika;

c. savjetovanje s bolničkim liječnicima koji propisuju lijek i pružanje povratnih informacija kako bi se zajamčilo kvalitetno propisivanje antibiotika;

d. izobrazbu bolničkih propisivača o tome kako dijagnosticirati i liječiti česte infekcije te o načelima nadzora nad primjenom antibiotika;

e. provedbu znanstveno utemeljenih bolničkih smjernica o primjeni antibiotika za liječenje čestih infekcija i kiruršku profilaksu;

f. razmjenu informacija o lokalnim mikrobiološkim obrascima i obrascima otpornosti na antibiotike;

g. vođenje liste bolničkih antibiotika (tj. popisa lijekova koji su propisivačima na raspolaganju).

Ono što možete učiniti ili u čemu možete surađivati

2. Podržite izradu i provedbu programa rukovođenja propisivanja antibiotika u svojoj organizaciji [69].

3. Promičite lokalne smjernice o zbrinjavanju infekcija i primjeni antibiotika. One bi trebale biti pripremljene i uvijek dostupne svim pružateljima zdravstvene skrbi [56,69].

4. Provjerite slijede li se pri propisivanju antibiotika protokoli antibiotskog liječenja koji su usklađeni sa smjernicama utemeljenim na dokazima. Ako primijetite da članovi osoblja u bolnici ili u ustanovi za zdravstvenu skrb krše smjernice ili protokole, saznajte zašto to rade i ponudite im alate koji će im pomoći razumjeti što rade pogrešno [69] [stručni konsenzus].

5. Pružite povratne informacije i savjet propisivačima o dijagnostičkoj procjeni i liječenju zaraznih bolesti [83].

6. Redovito poučavajte bolničke propisivače o racionalnoj primjeni antibiotika i sudjelujte na sastancima o provedbi smjernica o primjeni antibiotika, utemeljenih na dokazima [31,53].