Koje su glavne poruke i kako će se provoditi?

Kao pomoć u provedbi komunikacijskih aktivnosti na nacionalnoj razini, ECDC je izradio nekoliko komunikacijskih paketa koji sadrže predloške i glavne poruke temeljene na dokazima, a mogu se prilagoditi za primjenu na nacionalnoj razini.

Glavne poruke temelj su svake komunikacijske kampanje. Glavne poruke ovog novog paketa su:

  • nastojati razviti osjećaj pojedinačne odgovornosti u odnosu na otpornost prema antibioticima i osnažiti zdravstveno i nezdravstveno osoblje da počne djelovati;
  • pružiti skup neoborivih tvrdnji, pri čemu je svaka popraćena referentnim dokumentom koji treba upotrijebiti kao osnovu za sadržaj predložaka;
  • obuhvatiti što više stručnog osoblja u bolnicama i drugim ustanovama za zdravstvenu skrb: ravnatelje/upravu, specijaliste za zarazne bolesti, stručnjake za sprječavanje i kontrolu infekcija, epidemiologe, propisivače lijekova, specijalizante i studente, farmaceute, medicinske sestre, kliničke mikrobiologe te zdravstvene radnike u odjelima hitne medicine, jedinicama intenzivne skrbi i ustanovama za palijativnu skrb.

Problemi povezani s otpornošću na antibiotike mogu se razlikovati za svaku zemlju EU-a/EGP-a*. Važno je naglasiti da predlošci koje je izradio ECDC sadrže osnovne informacije i najčešće poruke, ali oni će biti najučinkovitiji tek kad se prilagode potrebama i situacijama u svakoj zemlji, pa čak i svakoj bolnici ili drugoj ustanovi za zdravstvenu skrb. Zemlje se mogu koristiti i nacionalnim podacima o otpornosti na antibiotike iz europske mreže za nadzor antimikrobne otpornosti EARS-Net i o potrošnji antibiotika iz europske mreže za nadzor potrošnje antimikrobnih lijekova ESAC-Net te se savjetovati s nacionalnim stručnim udruženjima o najprimjerenijim alatima za tu državu.

*EGP-Europski gospodarski prostor

Što je „stručni konsenzus”?

Kada se u ovom dokumentu za neku poruku navede izraz „stručni konsenzus”, ECDC upućuje na dogovor koji je postignut u procesu odlučivanja, uključujući i interni dogovor stručnjaka ECDC-a, mišljenja članova Tehničkog savjetodavnog povjerenstva EAAD-a i konzultacije s vanjskim stručnjacima i dionicima.