Na meáin shóisialta in 2020

Frithsheasmhacht in aghaidh antaibheathach — an staid reatha

Is éard atá i gceist le frithsheasmhacht in aghaidh antaibheathach an cumas atá ag baictéir gníomhaíocht antaibheathaigh a fhrithsheasamh. Cuireann frithsheasmhacht in aghaidh antaibheathach teorainn shuntasach leis an líon antaibheathach a bhíonn ar fáil le haghaidh cóireáil roinnt galar.

Sular aimsíodh antaibheathaigh, fuair na mílte duine bás mar gheall ar ghalair bhaictéaracha, amhail an niúmóine nó ionfhabhtú tar éis máinliachta. Ón uair ar aimsíodh agus ar úsáideadh antaibheathaigh, tá níos mó agus níos mó baictéir, a bhí so-ghabhálach i dtús báire, anois frithsheasmhach agus tá go leor modhanna difriúla forbartha acu chun troid in aghaidh antaibheathach. Ó tharla go bhfuil frithsheasmhacht ag dul i méid agus nach bhfuil mórán antaibheathach nua aimsithe agus curtha ar an margadh le blianta beaga anuas, is baol suntasach don tsláinte phoiblí é frithsheasmhacht in aghaidh antaibheathach anois.

D’éagmais antaibheathach, d’fhéadfaí filleadh ar an “ré réamh-antaibheathach”, nuair nach mbeadh sé indéanta a thuilleadh trasphlandú orgán a dhéanamh, ceimiteiripe le haghaidh ailse a sholáthar, acmhainní dianchúraim a chur ar fáil agus gnáthaimh leighis eile a dhéanamh. Scaipfeadh galair bhaictéaracha agus ní fhéadfaí cóireáil a chur ar dhaoine in aghaidh galar den sórt sin níos mó, galair a mbeadh bás mar thoradh orthu.

Díreach 70 bliain ó cuireadh tús le húsáid a bhaint as antaibheathaigh, táimid ag déileáil leis an bhféidearthacht gur ann do thodhchaí nuair nach mbeidh drugaí éifeachtacha againn chun cóireáil a chur ar dhaoine a bhfuil ionfhabhtuithe baictéaracha orthu.

Tá roinnt bealaí ar féidir leat páirt a ghlacadh i ngluaiseacht meán sóisialta EAAD in 2020:

EAAD 2020 promotion

Find our online channels

Facebook: fb.com/EAAD.EU 
Twitter: @EAAD_EU 
Instagram: @EAAD_EU 

How to take part in the social media awareness campaign?

Find all you need for your social media communication on our website, join the action and spread the news! 

Hashtags around the campaign 

The online discussion can be tagged with a selection of hashtags we have monitored to be frequently used by us, other stakeholders and some regular Twitterers around the topic of EAAD: 

#EAAD, #AntibioticResistance, #Antibiotics & #KeepAntibioticsWorking

Global Twitter storm 

Once again, organisations from around the globe will tweet about #AntibioticResistance and #WAAW on 18 November at 14:00 CET to raise awareness of the issue. If you wish to participate, make sure to post this through your Twitter account at that time or during the day, together with hashtags that are relevant for you. 

#KeepAntibioticsWorking

Ar ócáid EAAD, táimid ag iarraidh ar dhochtúirí, altraí, bainisteoirí ospidéil, cógaiseoirí, feirmeoirí, tréidlianna, lucht déanta beartas, eagraíochtaí gairmiúla agus othar, institiúidí rialtais agus an pobal i gcoitinne, i measc daoine eile, teachtaireacht a roinnt trí Twitter, Facebook nó Instagram, ag míniú a bhfuil á dhéanamh acu lena chinntiú go mbeidh na cógais seo éifeachtach i gcónaí. Tá gach duine freagrach as a chinntiú go leanann antaibheathaigh ar aghaidh ag obair!

Más mian leat tacú leis an bhfeachtas, déan teachtaireachtaí, pictiúir nó físeáin a chomhroinnt le linn na seachtaine 16—24 Samhain 2020, trí úsáid a bhaint as an haischlib #KeepAntibioticsWorking. Inis don saol mór cad a bhíonn ar bun agat, i do shaol gairmiúil nó pearsanta, go neamhspleách nó i dteannta le daoine eile, chun antaibheathaigh a úsáid go freagrach agus lena chinntiú go leanfaidh siad ar aghaidh ag obair!

Social media frames

These social media frames are online and can be used and promoted. Feel free to add them to your Twitter or Facebook profile photos!

Facebook frames

Frame one
Frame two

Twibbons

Twibbon one
Twibbon two

Social media accounts

European Antibiotic Awareness Day

Facebook
Instagram

European Centre for Disease Prevention and Control

Facebook
Twitter