Mikrobilääkeresistenssi Euroopassa: 2014

infografiikka tiedotusaineisto

2014. aastal avaldatud ülevaade antimikroobse resistentsuse andmetest Euroopas

Jäljempänä esitetty aineisto on saatavilla vain englanniksi.