Keskeiset viestit sairaaloissa ja muissa terveydenhuollon toimintayksiköissä toimiville ammattilaisille

tiedotusaineisto keskeiset viestit työkalupakin aineisto

Keskeiset viestit sairaaloissa ja muissa terveydenhuollon toimintayksiköissä toimiville ammattilaisille: johtajat/hallintohenkilökunta, infektiolääkärit, sairaalahygienian ja infektioiden torjunnan ammattilaiset, epidemiologit, lääkemääräysten antajat, harjoittelijalääkärit ja opiskelijat, farmaseutit, hoitohenkilökunta, kliiniset mikrobiologit sekä ensiapupoliklinikoiden, tehohoitoyksiköiden ja pitkäaikaishoitolaitosten työntekijät.