Keskeiset viestit sairaaloiden infektiolääkäreille 

tiedotusaineisto keskeiset viestit työkalupakin aineisto

Tehtävät

1.    Antibioottien käytön parantamiseen liittyvät tehtävät [31,56,68,71,83]:
a)    osallistuminen antibioottien käytön ohjaukseen/hallintatiimiintiimin keskeisenä jäsenenä
b)    yhteistyö sairaalafarmaseutin ja kliinisen mikrobiologin kanssa antibioottien käytön hallintaohjelman toteuttamiseksi
c)    sairaaloiden lääkemääräysten antajien konsultointi ja palautteen antaminen antibioottimääräyksien laadun varmistamiseksi
d)    sairaaloiden lääkemääräysten antajien kouluttaminen yleisten infektioiden diagnosoinnista ja hoidosta sekä antibioottien käytön hallinnan periaatteista 
e)    yleisiä infektioita ja kirurgista profylaksiaa koskevan näyttöön pohjaavan sairaalan antibioottiohjeistuksen täytäntöönpano
f)    tiedon jakaminen paikallisista mikrobiologia- ja antibioottiresistenssitilanteista
g)    sairaalasi antibioottilistan (lääkemääräysten antajille saatavilla olevan lääkelistan) ylläpito.

Mitä voit tehdä itse tai yhteistyössä muiden kanssa

2.    Tue antibioottien käytön hallintaohjelman kehittämistä tai toteuttamista laitoksessasi [69].

3.    Edistä paikallista ohjeistusta infektioiden hoidosta ja antibioottien käytöstä. Näiden pitäisi olla helposti ja luotettavasti kaikkien terveydenhuollon ammattilaisten käytettävissä  [56,69].

4.    Tarkista, että antibioottimääräykset noudattavat näyttöön perustuvan ohjeistuksen mukaisia antibioottihoitokäytäntöjä. Jos havaitset sairaalan tai terveydenhuollon toimintayksikön henkilökunnan jäsenen toimivan näiden ohjeiden tai käytäntöjen vastaisesti, kysy heiltä, miksi he tekevät niin, ja tarjoa heille aineistoa ja työkaluja, jotka auttavat heitä ymmärtämään, mitä he tekevät väärin [69] [asiantuntijakonsensus].

5.    Anna lääkemääräysten antajille palautetta ja ohjeita infektiotautien diagnostisesta arvioinnista ja hoidosta [83].

6.    Järjestä säännöllisiä koulutuksia sairaalassa toimiville lääkemääräysten antajille antibioottien vastuullisesta käytöstä ja osallistu näyttöön perustuvan sairaalan antibioottiohjeistuksen täytäntöönpanoa koskeviin kokouksiin [31,53]