Põhisõnumid haiglate infektsionistidele 

teabematerjal põhisõnumid teabepakme materjal

Ülesanded

1.    Teie ülesanded antibiootikumide paremal kasutamisel on järgmised [31,56,68,71,83]:
a)    osaleda antibiootikumikasutuse kava rühmas selle olulise liikmena;
b)    teha koostööd haiglaproviisori ja kliinilise mikrobioloogiga, et rakendada antibiootikumikasutuse kava;
c)    konsulteerida haiglaarstidega ja anda neile tagasisidet, et tagada antibiootikumide määramise kvaliteet;
d)    koolitada haiglaarste sagedate infektsioonide diagnoosimise ja ravi ning antibiootikumikasutuse põhimõtete teemal; 
e)    rakendada sagedate infektsioonide ravis ja kirurgilises profülaktikas haigla antibiootikumide kasutamise tõenduspõhiseid suuniseid;
f)    jagada teavet kohalike mikrobioloogiliste ja antibiootikumiresistentsuse suundumuste kohta ning
g)    hallata oma haigla antibiootikumide farmakopöad (st haiglaarstide käsutuses olevate ravimite nimekirja).

Mida saate teha ise või koostöös teistega?

2.    Toetage oma organisatsioonis antibiootikumikasutuse kava koostamist ja rakendamist [69].

3.    Edendage infektsioonide ravimise ja antibiootikumide kasutamise kohalikke suuniseid. Need peaksid olema kõigile tervishoiutöötajatele kergesti kättesaadavad ja usaldusväärsed [56,69].

4.    Kontrollige, et antibiootikumide määramisel lähtutakse antibiootikumravi eeskirjadest, mis on koostatud tõenduspõhiste suuniste järgi. Kui märkate, et haigla või tervishoiuasutuse töötaja rikub suuniseid või eeskirju, küsige selgitust ja pakkuge abivahendeid, et ta mõistaks, mida ta tegi valesti [69] [ekspertide konsensus].

5.    Pakkuge haiglaarstidele tagasisidet ja nõuandeid infektsioonhaiguste diagnostilise hindamise ja ravi kohta [83].

6.    Koolitage haiglaarste regulaarselt antibiootikumide mõistliku kasutamise teemal ja osalege koosolekutel, kus käsitletakse antibiootikumide kasutamise tõenduspõhiste suuniste rakendamist haiglas [31,53].