Mis on põhisõnumid ja kuidas neid kasutatakse?

Mis on Euroopa antibiootikumipäev?

Euroopa antibiootikumipäev on ECDC koordineerimisel toimuv tervishoiualgatus, mille eesmärk on anda antibiootikumide mõistliku kasutamise riiklikele kampaaniatele platvorm ja pakkuda neile toetust. Igal aastal tähistatakse kõikjal Euroopas Euroopa antibiootikumipäeva antibiootikumide mõistliku kasutamise riiklike kampaaniatega 18. novembril või selle kuupäeva paiku.

Mis on põhisõnumid ja kuidas neid kasutatakse?

Riikliku teavitustegevuse toetuseks on ECDC loonud mitu teavitamise abivahendit, mis sisaldavad teavitusmaterjalide malle ja tõenduspõhiseid põhisõnumeid, mida saab kohandada riiklikul tasandil kasutamiseks.

Iga kampaania aluseks on selle põhisõnumid. Uue abivahendi põhisõnumid on järgmised:

  • tekitada antibiootikumiresistentsuse vastu võitlemisel ja töötajatele meetmete võtmiseks võimaluste loomisel individuaalset vastutustunnet;
  • pakkuda kindlaid argumente, mis on varustatud viidetega ja mis tuleb võtta teabematerjali mallide sisu aluseks;
  • abivahend on suunatud haiglates ja teistes tervishoiuasutustes töötavatele spetsialistidele: juhtkond/administraatorid, infektsionistid, infektsioonide ennetamise ja tõrje asjatundjad, epidemioloogid, haiglaarstid, arst-residendid ja üliõpilased, proviisorid, õed, kliinilised mikrobioloogid ja erakorralise meditsiini osakondade, intensiivraviosakondade ja hooldushaiglate töötajad.

Antibiootikumiresistentsusega seotud probleemid võivad ELi/EMP riigiti erineda. ECDC koostatud teavitusmaterjalide mallid pakuvad põhiteavet ja ühiseid sõnumeid, kuid need on kõige tulemuslikumad siis, kui neid kohandatakse, et need vastaksid iga riigi või isegi iga haigla või tervishoiuasutuse vajadustele ja olukorrale. Riikidel tuleks kaaluda EARS-Netis ja ESAC-Netis leiduvate antibiootikumiresistentsust ja antibiootikumide tarbimist käsitlevate riiklike andmete kasutamist ning konsulteerida riigi erialaliitudega, mis abivahendid sobivad selles riigis kasutamiseks kõige paremini.

Mida tähendab „ekspertide konsensus“?

Kui ECDC on käesolevas dokumendis märkinud sõnumi juurde „ekspertide konsensus“, tähendab see kokkulepet, mis saavutati otsustusmenetluses, mis hõlmas ECDC ekspertide sisekokkulepet, Euroopa antibiootikumipäeva tehnilise nõuandekomitee liikmete arvamust ning konsultatsioone välisekspertide ja sidusrühmadega.