Antimikroobne resistentsus Euroopas: 2014

infograafika teabematerjal

2014. aastal avaldatud ülevaade antimikroobse resistentsuse andmetest Euroopas

Järgmised materjalid on avaldatud üksnes inglise keeles.

Allalaadimine