Sotsiaalmeedia 2020. aastal

Antibiootikumiresistentsus – milline on hetkeolukord?

Antibiootikumiresistentsus on bakterite omadus mitte alluda antibiootikumi toimele. Antibiootikumiresistentsus piirab paljude haiguste puhul oluliselt nende antibiootikumide arvu, mida saab raviks kasutada.

Enne antibiootikumide avastamist surid tuhanded inimesed bakterite põhjustatud haigustesse, nagu kopsupõletik või operatsioonijärgne infektsioon. Alates antibiootikumide avastamisest ja kasutuselevõtust on üha enam baktereid, mis algselt olid antibiootikumidele vastuvõtlikud, muutunud resistentseks ja neil on tekkinud palju antibiootikumide toime vastaseid mehhanisme. Kuna resistentsus on suurenemas ning viimastel aastatel on avastatud ja turustatud vähe uusi antibiootikume, on antibiootikumiresistentsus praegu peamine rahvaterviseoht.

Ilma antibiootikumideta on oht naasta antibiootikumieelsesse ajastusse, kus elundisiirdamine, vähi keemiaravi, intensiivravi ja muud meditsiinilised protseduurid ei oleks enam võimalikud. Bakteriaalsed haigused leviksid ja neid ei saaks enam ravida, mis põhjustaks inimeste surma.

Kõigest 70 aastat pärast antibiootikumide kasutuselevõtmist võib juhtuda, et bakteriaalse nakkuse ravimiseks puuduvad tulevikus tõhusad ravimid.

Euroopa antibiootikumipäeva sotsiaalmeedialiikumisega ühinemiseks on 2020. aastal mitu võimalust.

EAAD 2020 promotion

Find our online channels

Facebook: fb.com/EAAD.EU 
Twitter: @EAAD_EU 
Instagram: @EAAD_EU 

How to take part in the social media awareness campaign?

Find all you need for your social media communication on our website, join the action and spread the news! 

Hashtags around the campaign 

The online discussion can be tagged with a selection of hashtags we have monitored to be frequently used by us, other stakeholders and some regular Twitterers around the topic of EAAD: 

#EAAD, #AntibioticResistance, #Antibiotics & #KeepAntibioticsWorking

Global Twitter storm 

Once again, organisations from around the globe will tweet about #AntibioticResistance and #WAAW on 18 November at 14:00 CET to raise awareness of the issue. If you wish to participate, make sure to post this through your Twitter account at that time or during the day, together with hashtags that are relevant for you. 

Social media frames

These social media frames are online and can be used and promoted. Feel free to add them to your Twitter or Facebook profile photos!

Facebook frames

Frame one
Frame two

Twibbons

Twibbon one
Twibbon two

Social media accounts

European Antibiotic Awareness Day

Facebook
Instagram

European Centre for Disease Prevention and Control

Facebook
Twitter