Teabeleht - esmatasandi arstid

teabeleht teabematerjal teabepakme materjal

Teabeleht antibiootikumiresistentsuse kohta esmatasandi ravis annab arstidele ülevaate ELi ja riikide viimase aja suundumustest.