Τα αντιβιοτικά δεν θεραπεύουν το κρυολόγημα

ενημερωτικό υλικό υλικό του πακέτου βίντεο

Ακολουθήστε τις συμβουλές του γιατρού σας: να προσέχετε, όχι αντιβιοτικά. Παρακολουθήστε το βίντεο για την Ευρωπαϊκή Ημέρα Ενημέρωσης για τα Αντιβιοτικά