Φωτογραφία, ορθολογική χρήση των αντιβιοτικών στα νοσοκομεία 4

εικόνα υλικό του πακέτου

Φωτογραφία με δυνατότητα μεταφόρτωσης με σκοπό την απεικόνιση της ορθολογικής χρήσης των αντιβιοτικών στα νοσοκομεία

Φωτογραφία, ορθολογική χρήση των αντιβιοτικών στα νοσοκομεία 4

Σχετικό περιεχόμενο

Data

Εργαλεία με ενημερωτικό υλικό που απευθύνεται σε επαγγελματίες που συνταγογραφούν στα νοσοκομεία

επικοινωνιακό υλικό

Το κύριο κοινό-στόχος είναι οι επαγγελματίες που συνταγογραφούν αντιβιοτικά στα νοσοκομεία. Το ενημερωτικό πακέτο απευθύνεται δευτερευόντως σε διευθυντές νοσοκομείων και, σε μικρότερο βαθμό, σε νοσοκομειακούς φαρμακοποιούς και σε επιτροπές εποπτείας αντιβιοτικών/φαρμακευτικών προϊόντων.