Φωτογραφία, ορθολογική χρήση των αντιβιοτικών στα νοσοκομεία 1

εικόνα υλικό του πακέτου

Φωτογραφία με δυνατότητα μεταφόρτωσης με σκοπό την απεικόνιση της ορθολογικής χρήσης των αντιβιοτικών στα νοσοκομεία

Φωτογραφία με δυνατότητα μεταφόρτωσης με σκοπό την απεικόνιση της ορθολογικής χρήσης των αντιβιοτικών στα νοσοκομεία 1

Σχετικό περιεχόμενο

Data

Εργαλεία με ενημερωτικό υλικό που απευθύνεται σε επαγγελματίες που συνταγογραφούν στα νοσοκομεία

επικοινωνιακό υλικό

Το κύριο κοινό-στόχος είναι οι επαγγελματίες που συνταγογραφούν αντιβιοτικά στα νοσοκομεία. Το ενημερωτικό πακέτο απευθύνεται δευτερευόντως σε διευθυντές νοσοκομείων και, σε μικρότερο βαθμό, σε νοσοκομειακούς φαρμακοποιούς και σε επιτροπές εποπτείας αντιβιοτικών/φαρμακευτικών προϊόντων.