Ένα πάντα φτερνίζεται

ενημερωτικό υλικό υλικό του πακέτου βίντεο

Κρυολόγημα ή γρίπη; Να προσέχετε, όχι αντιβιοτικά! Παρακολουθήστε το βίντεο για την Ευρωπαϊκή Ημέρα Ενημέρωσης για τα Αντιβιοτικά