Η αντιμικροβιακή αντοχή στην Ευρώπη: 2014

γραφικό πληροφοριών ενημερωτικό υλικό

Επισκόπηση των στοιχείων σχετικά με την αντιμικροβιακή αντοχή στην Ευρώπη που δημοσιοποιήθηκαν το 2014

Το υλικό είναι διαθέσιμο μόνο στην αγγλική γλώσσα.

Λήψη